Визитна картичка на Пиринския край

Местоположение: югозападните части на България; граници с Македония и Гърция. Площ: 5 500 кв.км. Административно-териториално устойство: Област Благоевград, включваща 14 общини: Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда. 12 града и 258 села.

Областен център: Благоевград. Приблизително съотношение градско:селско население – 59%:41%. Население в трудоспособна възраст: приблизително 50%. Структуроопределящи отрасли на икономиката: дърводобив и дървопреработване, хранително-вкусова промишленост, растениевъдство и животновъдство, добив на строителни материали, в по-малка степен туризъм.

Минерални води. Над 40% от минералните води на България. Развита балнеология в Сандански, Огняновски минерални бани, Добринище. Обществени плувни басейни: Благоевград, Симитли, Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Огняново, Якоруда, Добринище, Баня, Елешница.

Паметници на културата. 1041 архитектурни, 97 художествени, 345 археологически, 91 исторически, 321 мемориални, 3500 движими художествени (икони). Архитектурно-исторически резервати: Банско, Мелник, кв. „Вароша“ – Благоевград, с. Ковачевица, с. Долен.

Музеи. В девет селища: Благоевград, Банско, Разлог, Белица, с. Елешница, Гоце Делчев, Сандански, Мелник, Петрич. С изключение на Археологическия музей в Сандански, всички други имат обширни етнографски експозиции.

Занаяти. Традиционни „живи“ занаяти: резбарство с главен център Банско; грънчарство с център Разлог, добре развито още в Гоце Делчев, Благоевград, Банско, Мелник; ковачество, медникарство, звънчарство – център Гоце Делчев. Тъкачеството е разпространено в целия район и показва огромно разнообразие.

Празници и обичаи. Народните обичаи се практикуват в целия Пирински край. Особено атрактивни са кукерските игри на 1ви януари – в Разлог, Банско, Благоевград, Симитли и Петрич. Единствено в с. Елешница кукерските шествия се провеждат на Великден.

Фолклор. Най-мащабната проява на многообразното и живо фолклорно наследство на Пиринския край е Съборът за народно творчество „Пирин пее“, който се провежда на всеки две години на поляните в м. Предела, разделяща Пирин от Рила планина. 4000 участници демонстрират своето песенно, танцово, музикално и разказваческо майсторство пред повече от 150 000 посетители от страната и чужбина.

В близост се намира и спа хотел Лъки Банско, където ще прекарате една незабравима почивка!