Полезни ресурси

Туристически портал на България – http://bulgariatravel.org/

Регистър на туристическите атракции – http://rta.tourism.government.bg/TAFRegister.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Национален туристически регистър – http://ntr.tourism.government.bg/

ЮНЕСКО – http://www.unesco-bg.org/

Новини от сферата на туризма – http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini

Екстрийм™ Хотел Пампорово – https://www.hotel-extreme.bg/